Layers پادکست فارسی

Scars I

November 13, 2020

زخم های ما چه معنایی برامون دارند؟ و چه معنایی خواهند داشت؟ چطور میتوان با اندوه از دست دادن و ضربه های روحی و احساسی سازگار شد؟

.این اپیزود ما رو با که حضور مهمانمون همراهه، از دست ندید

Podbean App

Play this podcast on Podbean App